نویسنده = احمد فتاحی اردکانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌بینی تقاضای نیروی کار در چشم‌انداز 1404 کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 3، پاییز 1399

10.22034/iaes.2021.523457.1812

سیما شافعی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ الهام اعلامی


2. بررسی پایداری الگوهای تجاری برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-67

10.22034/iaes.2017.23473

مسعود فهرستی ثانی؛ احمد فتاحی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


3. تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 177-188

10.22034/iaes.2017.22601

افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط