نویسنده = علیرضا دانشی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-155

علیرضا دانشی؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه مقصود؛ مصطفی پناهی