نویسنده = ساناز کریمی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات اقلیمی و عملکرد محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-109

ساناز کریمی فرد؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد