نویسنده = سید حبیب‌الله موسوی
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی در پایدارسازی تولید گندم در ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-135

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


3. بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان (تولید داخلی، قیمت‌های نسبی و نرخ ارز) بر صادرات زعفران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-45

آرزو بهادر؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان


4. کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-126

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


5. تحلیل ساختار بازار صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-45

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوى؛ سید حبیب‌الله موسوی


6. تحلیل سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی(مطالعه موردی: رقم کامفیروزی)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-67

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ رهام رحمانی


7. بررسی نقش رابطه ی انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمت گذاری برای بازار صادرات میگو و خاویار ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-125

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب‌الله موسوی


8. آزاد سازی بازار گندم؛ یک توصیه علمی یا یک الزام سیاستی؟

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-92

سید حبیب‌الله موسوی


9. ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-81

علی‌رضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان