نویسنده = اسماعیل پیش‌بهار
تعداد مقالات: 24
2. انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-52

10.22034/iaes.2020.134731.1780

محمد قهرمان‌زاده؛ سحر فرجی؛ اسماعیل پیش‌بهار


10. تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-109

10.22034/iaes.2017.23099

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان


11. مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 101-118

10.22034/iaes.2017.22713

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمدرضایی


13. بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران: کاربرد مدلهای GARCH غیرخطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-28

10.22034/iaes.2016.19317

محمد قهرمان‌زاده؛ سعدی باسی؛ اسماعیل پیش بهار


15. بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-73

10.22034/iaes.2016.14430

اسماعیل پیش‌بهار؛ زهره علی محمدی؛ جواد حسین زاد


16. الگو‌سازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-96

10.22034/iaes.2016.15343

محمد قهرمان‌زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه الفی


17. اندازه‌گیری تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 97-119

محمد قهرمان‌زاده؛ محمدباقر ضیایی؛ اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی


18. محاسبه حق بیمه شاخص‌های آب و هوایی گندم دیم میانه: کاربرد رهیافت مفصل تاکی شکل قابل رسم (دی واین کاپیولا)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-62

اسماعیل پیش‌بهار؛ سحر عابدی؛ قادر دشتی؛ علی کیانی راد


20. بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ: به‌کارگیری الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ (MSVAR)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-72

اسماعیل پیش‌بهار؛ رویا فردوسی؛ فرشته اسد الله پور


21. بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش‌های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-41

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ علی فرهادی


22. ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 43-57

محسن صالحی کمررودی؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ زهرا جلیلی


24. بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-21

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ طراوت عارف عشقی