نویسنده = منصور زیبایی
تعداد مقالات: 24
4. تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-43

10.22034/iaes.2018.32529

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


8. مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-119

سید عبدالخالق حسینی؛ منصور زیبایی


10. برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


11. اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 109-125

معصومه دانشور؛ منصور زیبایی


14. تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-23

منصور زیبایی؛ مهرداد باقری


16. تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 148-177

هادی خداوردی؛ منصور زیبایی


18. مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم‌آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-63

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی


19. بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی‌کرد داده-ستانده)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


22. ارزیابی تاثیر یارانه‌ی بیمه‌ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 185-202

محمد استخر؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار


23. بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-36

منصور زیبایی؛ عبدالرسول شیروانیان


24. توسعه‌ی مالی و رشد بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 57-71

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار