نویسنده = مهرنوش عبداللهی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیش‌بینی سری‌های زمانی "بررسی موردی قیمت خرده‌فروشی گروه کالایی گوشت در ایران"

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-56

رقیه زاهدیان تجنکی؛ مهرنوش عبداللهی؛ محمدرضا نظری؛ مریم اسدپور