نویسنده = حسین مهرابی بشر آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی در ایران طی دوره 62-1361 تا 88-1387

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 87-104

امین ارجمندی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


2. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-36

حسین مهرابی بشر آبادی؛ محمدرضا اسلامی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی‌اکبر باغستانی