نویسنده = آرش دوراندیش
تعداد مقالات: 10
1. پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-86

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی صابونی


2. شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-148

آرش دوراندیش؛ محمد قربانی؛ محمد مظهری؛ فهیمه عباسی


3. بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-134

مظاهر جنت صادقی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ آرش دوراندیش؛ حسین محمدی


4. بررسی عامل های مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد (مقایسه الگوهای Double-Hurdle و دومرحله‌ای هکمن)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 197-219

آرش دوراندیش؛ مسعود حسین زاده؛ زهرا نعمت الهی


5. برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 127-144

علی رهنما؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش


6. نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 205-226

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ اکبر میرزاپور؛ آرش دوراندیش


7. بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 101-120

آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال؛ ناصر شاهنوشی؛ مسعود حسین‌زاده


8. بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-158

محمد بخشوده؛ ناصر شاهنوشی؛ علی فیروز زارع؛ آرش دوراندیش؛ یداله آذین‌فر


9. الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-152

سیدصفدر حسینی؛ افسانه نیکوکار؛ آرش دوراندیش


10. ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 95-120

سیدصفدر حسینی؛ آرش دوراندیش؛ حبیب‌اله سلامی