نویسنده = حامد رفیعی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه کاربرد الگوریتم‌های فراابتکاری کلونی مورچه‌ها و سلسله مراتبی در خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-50

الهام مهرپرورحسینی؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری


4. بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-91

امیر حسین چیذری؛ فرشید ریاحی درچه؛ حامد رفیعی


5. برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 151-175

حسن یگانه؛ حامد رفیعی؛ ایرج صالح؛ احمد بازگیر