نویسنده = سعید یزدانی
تعداد مقالات: 8
6. بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-91

10.22034/iaes.2016.20644

امیر حسین چیذری؛ فرشید ریاحی درچه؛ حامد رفیعی


7. برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 151-175

حسن یگانه؛ حامد رفیعی؛ ایرج صالح؛ احمد بازگیر