نویسنده = صدیقه هاشمی‌بناب
تعداد مقالات: 3
1. تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی

دوره 8، ویژه‌نامه، پاییز 1393، صفحه 45-54

سعید یزدانی؛ صدیقه هاشمی‌بناب