نویسنده = محمود صبوحی
تعداد مقالات: 5
5. بررسی کارایی مصرف آب در گل‌خانه‌های سیستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 91-102

محمود صبوحی؛ سمیه خنجری؛ احمدعلی کیخا