نویسنده = محمد قربانی
تعداد مقالات: 12
3. پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-184

10.22034/iaes.2017.25495

محمد قربانی؛ سینا کوهستانی اسیق سو


5. ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 221-245

محمد قربانی؛ اهون کاسب؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


6. بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-36

محمد قربانی؛ هانی حمزه کلکناری؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


8. کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر بر مالکیت ماشین‏‌های کشاورزی در استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 201-229

سعید عابد؛ محمد قربانی؛ محمدحسین آق‌خانی؛ هومان لیاقتی


9. تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-41

فرشاد محمدیان؛ ناصر شاهنوشی؛ محمد قربانی؛ حسن عاقل


10. تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 139-167

محمد قربانی؛ رضا قربانی؛ محمدرضا کهنسال؛ امین نعمتی


11. کاربرد نیم‌رخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه‌ی موردی چغندر قند)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 31-48

محمد قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ محمدرضا کهنسال؛ فاطمه جعفری


12. ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 231-245

محمد قربانی؛ علی‌رضا کوچکی؛ شهناز دانش؛ الهام شکری