نویسنده = حبیبه شرافتمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-36

حسین مهرابی بشر آبادی؛ محمدرضا اسلامی؛ حبیبه شرافتمند؛ علی‌اکبر باغستانی