نویسنده = محمدرضا زارع مهرجردی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2017.28112

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


2. بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 175-193

10.22034/iaes.2016.21001

سیما شافعی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی


4. بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-41

محمدرضا زارع مهرجردی؛ محبوبه شیخ‌پور؛ سمیه نقوی


5. پیش‌بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه‌ی روش‌های تک متغیره و چند متغیره)

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 81-101

محمدرضا زارع مهرجردی؛ ابراهیم جاودان


6. تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-79

محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی


7. بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شهرستان بافت- کرمان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 209-183

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی