نویسنده = سید عبدالمجید جلائی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-79

محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی