نویسنده = سید ابوالقاسم مرتضوی
تعداد مقالات: 3
1. بازده تنوع در تولید گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-112

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حبیب شهبازی؛ محمد کاووسی کلاشمی؛ محمد خداوردیزاده


2. بررسی اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 153-169

ثارالله رضاپور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


3. برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 171-189

نجمه نخعی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی