نویسنده = سید مهریار صدرالاشرافی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی جریان‌های تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 203-220

رضا رستمیان؛ رضا مقدسی؛ سید مهریار صدرالاشرافی


2. اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 185-207

سید نعمت اله موسوی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ فرزانه طاهری