نویسنده = فرزانه طاهری
تعداد مقالات: 2
1. ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی


2. اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 185-207

سید نعمت اله موسوی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ فرزانه طاهری