نویسنده = علی کرامت زاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات زیست‌محیطی سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌های شیمیایی کشاورزی در شهرستان علی‌آباد کتول

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-21

10.22034/iaes.2020.127586.1770

ابوالفضل تجری؛ فرهاد شیرانی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی


2. بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-160

10.22034/iaes.2019.111696.1712

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده