نویسنده = محمدرضا کهنسال
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشه‌ریزی تجاری ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-160

10.22034/iaes.2019.101320.1666

محمدرضا کهنسال؛ مریم دهقانی دشتابی؛ فهیمه رشیدی رنجبر؛ ساسان اسفندیاری


2. مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-38

10.22034/iaes.2017.22470

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کریاسی؛ محمدرضا کهنسال


3. بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 129-153

10.22034/iaes.2016.21431

سید محسن ُسیدان؛ محمد رضا کهنسال؛ محمد قربانی


4. ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 221-245

محمد قربانی؛ اهون کاسب؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


5. پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 49-64

سمیه رحیمی بایگی؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش