نویسنده = محمد قربانی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22034/iaes.2022.547821.1908

امیر محمدی نژاد؛ محمد ابراهیم حسن نژاد؛ محمد قربانی؛ سید یعقوب زراعت کیش


6. مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-38

10.22034/iaes.2017.22470

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کریاسی؛ محمدرضا کهنسال


7. بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 129-153

10.22034/iaes.2016.21431

سید محسن ُسیدان؛ محمد رضا کهنسال؛ محمد قربانی