نویسنده = فرشاد محمدیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین مقیاس و تنوع فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-28

فرشاد محمدیان؛ سعید یزدانی؛ حبیب اله سلامی؛ ایرج صالح