کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-148

آرش دوراندیش؛ محمد قربانی؛ محمد مظهری؛ فهیمه عباسی


2. اولویت‌بندی توسعه فعالیت‌های کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-173

حبیب الله سلامی؛ حسن مافی؛ وحیده انصاری؛ رضا پیکانی؛ تکتم محتشمی


4. بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب پورصفر


6. تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-79

محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی