کلیدواژه‌ها = تولید
بررسی آثار حذف یارانه‌ی نهاده‌های کشاورزی بر تولید محصولات کشاورزی منتخب در ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 55-74

فریبرز رحمانی؛ مجید احمدیان؛ سعید یزدانی


کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-123

مسعود عابدی؛ حمید محمدی؛ مصطفی غفاری


تأثیر ریسک‌های قیمت و تولید بر وضعیت گوشت مرغ و گاو در استان فارس

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 51-79

رهام رحمانی؛ جواد ترکمانی