کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
تعداد مقالات: 4
4. بررسی کارایی مصرف آب در گل‌خانه‌های سیستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 91-102

محمود صبوحی؛ سمیه خنجری؛ احمدعلی کیخا