کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی انتقال قیمت حبوبات در استان فارس

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 145-165

10.22034/iaes.2020.129892.1776

مریم احسانی؛ محمد بخشوده


2. بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-73

10.22034/iaes.2016.14430

اسماعیل پیش‌بهار؛ زهره علی محمدی؛ جواد حسین زاد


3. بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش‌های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-41

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ علی فرهادی


4. بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-23

وحیده انصاری؛ ابراهیم انسان


5. بررسی تأثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-21

اسماعیل پیش‌بهار؛ محمد قهرمان‌زاده؛ طراوت عارف عشقی