کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 3
1. پیامدهای تغییر اقلیم بر بازار محصولات کشاورزی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-86

حسن علی بخشی؛ آرش دوراندیش؛ محمود صبوحی صابونی


2. بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-160

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده