کلیدواژه‌ها = فقر
بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 139-156

سید فرخ افتخاری؛ آیت‌اله کرمی


بررسی تاثیر الگوی کشت بهینه بر فقر روستایی در بخش ارزوییه شهرستان بافت- کرمان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 209-183

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


بررسی میزان آسیب‌پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 67-90

عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی