کلیدواژه‌ها = داده‌های ترکیبی
بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 25-41

محمدرضا زارع مهرجردی؛ محبوبه شیخ‌پور؛ سمیه نقوی


بررسی عوامل موثر بر جریان‌های تجاری میان ایران و اتحادیه‌ی‌ اروپا (مطالعه‌ی موردی: بخش کشاورزی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 17-40

اسماعیل شمس‌الدینی؛ رضا مقدسی؛ مهریار صدرالاشرافی


عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 101-114

علیرضا کرباسی؛ ندا اسدفلسفی‌زاده