کلیدواژه‌ها = توزیع درآمد
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه، پاییز 1393، صفحه 111-121

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عبدالحسین اوحدی


3. تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 55-72

سیمین خرمی‌مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده


4. اثر جهانی‌شدن بر نابرابری درآمدی در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 185-207

سید نعمت اله موسوی؛ سید مهریار صدرالاشرافی؛ فرزانه طاهری


5. ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 231-245

محمد قربانی؛ علی‌رضا کوچکی؛ شهناز دانش؛ الهام شکری