کلیدواژه‌ها = صادرات کشاورزی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ زینب پورصفر


3. بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-119

زهرا زینلی قاسمی؛ بهاءالدین نجفی


5. بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر توسعه‌ی صادرات در بخش کشاورزی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 115-135

فاطمه پورابراهیم؛ عبدالکریم اسماعیلی