کلیدواژه‌ها = نام تجاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


2. بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-143

کاظم فرهمند؛ محمود دانشور کاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ وحید قاسمی؛ عباس همتی کاخکی