کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی آشکار شده‌ی متقارن
بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 63-81

حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا پاکروان؛ علیرضا شکیبایی