کلیدواژه‌ها = آب
بررسی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-25

10.22034/iaes.2020.116772.1737

سونا پور علی مقدم؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ سمیه نقوی


برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 127-144

علی رهنما؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش