کلیدواژه‌ها = استان فارس
تعداد مقالات: 16
6. ارزیابی اثرات اقتصادی- زراعی طرح تسطیح لیزری در استان فارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-84

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


7. تعیین عوامل موثر بر فقر در استان فارس: کاربرد روش اقتصاد سنجی فضایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-23

منصور زیبایی؛ مهرداد باقری


9. تعیین برنامه‌ی زراعی استان فارس با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی مطلوبیت-کارا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 89-106

محسن الوانچی؛ محمود صبوحی صابونی؛ فاطمه رستگاری‌پور


10. تعیین درجه‌ی توسعه‌یافتگی کشاورزی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 159-181

سیدنعمت‌اله موسوی؛ ابوذر روستا؛ سلیمان کشاورزی


13. کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-123

مسعود عابدی؛ حمید محمدی؛ مصطفی غفاری


14. تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 148-177

هادی خداوردی؛ منصور زیبایی


15. فقر و گرایش به مخاطره در مناطق روستایی استان فارس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-105

عبدالرسول شیروانیان؛ جواد ترکمانی


16. مطالعه‌ی تبادل میان اهداف بهره‌برداران و سیاست‌گزاران در مصرف آب: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی فسا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 159-184

زکریا فرج‌زاده؛ جواد ترکمانی؛ عباس نجاتی