کلیدواژه‌ها = روش دو مرحله‌ای هکمن
تعداد مقالات: 2
1. تبیین انگیزش‌های کشاورزان جهت تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-61

کمال عطائی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


2. بررسی عامل های مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد (مقایسه الگوهای Double-Hurdle و دومرحله‌ای هکمن)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 197-219

آرش دوراندیش؛ مسعود حسین زاده؛ زهرا نعمت الهی