کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ: به‌کارگیری الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ (MSVAR)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-72

اسماعیل پیش‌بهار؛ رویا فردوسی؛ فرشته اسد الله پور


3. بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی GARCH و هارمونیک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-81

ناصر شاهنوشی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ مصطفی کجوری گشنیانی


4. ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی