کلیدواژه‌ها = گوشت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-28

10.22034/iaes.2019.114832.1727

پریسا علیزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ علیرضا پویا


2. بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-54

محمد قهرمان‌زاده؛ ابراهیم جاودان


3. تأثیر ریسک‌های قیمت و تولید بر وضعیت گوشت مرغ و گاو در استان فارس

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-79

رهام رحمانی؛ جواد ترکمانی