کلیدواژه‌ها = استان مازندران
کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-145

10.22034/iaes.2016.20291

کمال عطائی سلوط؛ محمود صبوحی؛ کمیل مهجوری کارمزدی


بررسی حاشیه‌ی بازاریابی ماهیان پرورشی مزارع گرم آبی استان مازندران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 143-165

رسول محمدرضایی؛ جعفر حقیقت؛ محمد قهرمان‌زاده؛ کمال عطایی سلوط