موضوعات = سیاست و توسعه کشاورزی
تعداد مقالات: 41
2. اثرات سیاست سهمیه‌بندی آب بر مصرف آب‌های زیرزمینی در دشت قروه-دهگلان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-98

حامد قادرزاده؛ مهین کریمی


3. کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-126

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


4. تأثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-90

فرزانه جاریانی؛ سجاد فرجی دیزجی؛ رضا نجارزاده


7. سنجش اثر اجرای سیاست قیمت تضمینی جو: بکارگیری رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-37

اسماعیل پیش‌بهار؛ فاطمه ثانی؛ قادر دشتی


8. تبیین انگیزش‌های کشاورزان جهت تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-61

کمال عطائی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


11. تکانه‌های مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-110

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


13. پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-184

محمد قربانی؛ سینا کوهستانی اسیق سو


16. تغییر رژیم تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور:کاربرد مدل‌های مارکف سوئیچینگ GARCH

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 133-162

محمد قهرمان‌زاده؛ زهرا رسولی بیرامی؛ قادر دشتی


18. آزاد سازی بازار گندم؛ یک توصیه علمی یا یک الزام سیاستی؟

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-92

سید حبیب‌الله موسوی


19. سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-176

صابر کلهری؛ وحیده انصاری؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشاد محمدیان


20. ارزیابی و سطح‌بندی توسعه‌ی کشاورزی شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 119-138

آیت‌اله کرمی؛ مرتضی نوری؛ نعمت الله موسوی


21. تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 177-188

افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط


23. کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-145

کمال عطائی سلوط؛ محمود صبوحی؛ کمیل مهجوری کارمزدی


24. بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران: کاربرد مدلهای GARCH غیرخطی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-28

محمد قهرمان‌زاده؛ سعدی باسی؛ اسماعیل پیش بهار


25. الگو‌سازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-96

محمد قهرمان‌زاده؛ اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه الفی