نمایه نویسندگان

آ

 • آذرین‌فر، یداله درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 83-109]
 • آقابیگی، منا بررسی توان پیش‌بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی‌ تورم در ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • آقابیگی، منا تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 121-156]
 • آقاپورصباغی، محمد ارزیابی اقتصادی تعاونی‌های تولید استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]

ا

 • ایروانی، سمانه بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 87-101]
 • اسدپور، حسن کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-45]
 • اسدپور کردی، مریم بررسی رابطه هم‌جمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران (کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 117-132]
 • اسدفلسفی‌زاده، ندا تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 103-116]
 • اشتیاقی، محدثه سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • افتخاری، سید فرخ بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 139-156]
 • امیرنژاد، حمید اندازه گیری درجه تخریب محیط زیست در کلان شهرهای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 137-155]
 • امیرنژاد، حمید بررسی رابطه هم‌جمعی میان آلودگی هوا، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و تجارت باز در ایران (کاربرد نظریه محیط زیستی کوزنتس) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 117-132]
 • امینی زاده، میلاد اولویت‌بندی بازارهای هدف کشمش صادرکنندگان عمده جهانی (با رویکرد شناسایی پتانسیل رقابتی ایران در این بازارها) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-88]
 • امینی‌زاده، میلاد الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-68]
 • انسان، ابراهیم بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • انصاری، یعقوب اولویت‌بندی مؤلفه‌های مالی مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 157-173]
 • انصاری، وحیده بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • اوحدی، عبدالحسین بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 111-121]

ب

 • بخشوده، محمد بررسی اعتبارات بر اشتغال‌زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 83-99]
 • بخشوده، محمد تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 119-136]
 • بخشوده، محمد بررسی مزیت‌نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 25-39]
 • بخشوده، محمد بررسی کاهش رفاه تغذیه‌ای مصرف‌کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 685-82]
 • بریم نژاد، ولی شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات سالم و ارگانیک [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 217-232]

پ

 • پیش‌بهار، اسماعیل سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • پیش‌بهار، اسماعیل بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به‌کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 83-102]
 • پیش‌بهار، اسماعیل ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 43-57]
 • پورصفر، زینب بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]

ت

 • تهامی‌پور، مرتضی تعیین مناطق هم‌ریسک عملکرد سیب‌زمینی از لحاظ ریسک سرمازدگی در ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 55-67]

ج

 • جلیلی، زهرا ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 43-57]

چ

 • چیذری، امیرحسین پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 233-243]
 • چیذری، امیرحسین اولویت‌بندی بازارهای هدف کشمش صادرکنندگان عمده جهانی (با رویکرد شناسایی پتانسیل رقابتی ایران در این بازارها) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-88]

ح

 • حیاتی، باب اله اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم و ذرت در استان قزوین [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-126]
 • حیاتی، باب‌اله برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 123-136]
 • حسینی، سید صفدر بررسی توان پیش‌بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی‌ تورم در ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • حسینی، سید صفدر بررسی اثر سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از زیربخش‌های کشاورزی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 29-43]
 • حسین‌زاد، جواد برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 123-136]
 • حسینی یکانی، علی اولویت‌بندی مؤلفه‌های مالی مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 157-173]
 • حق‌جو، مریم برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 123-136]

خ

 • خرمی مقدم، سیمین تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 119-136]
 • خسروی، مهدی بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران(کاربرد الگوهای GARCH، EGARCH، TGARCH) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • خلیلیان، صادق ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-81]
 • خوش اخلاق، رحمان مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 175-195]

د

 • دشتی، قادر سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • دشتی، قادر همگرایی آستانه‌ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای بازار گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 103-119]
 • دشتی، قادر اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم و ذرت در استان قزوین [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-126]
 • دوراندیش، آرش پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 49-64]

ر

 • ریاحی، اندیشه الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-68]
 • ریاحی، اندیشه اولویت‌بندی بازارهای هدف کشمش صادرکنندگان عمده جهانی (با رویکرد شناسایی پتانسیل رقابتی ایران در این بازارها) [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 59-88]
 • رحیمی بایگی، سمیه پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 49-64]
 • رفیعی، حامد الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-68]
 • رفیعی، حامد ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 127-153]
 • رونقی، مرضیه بررسی اعتبارات بر اشتغال‌زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 83-99]
 • رونقی، مرضیه بررسی مزیت‌نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 25-39]

ز

 • زارع، شجاعت نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 157-174]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 119-136]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-41]

س

 • سالاری بردسیری، مریم اندازه گیری درجه تخریب محیط زیست در کلان شهرهای ایران با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 137-155]
 • سرباز، آمنه بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به‌کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 83-102]
 • سلامی، حبیب‌اله تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 121-156]
 • سلامی، حبیب‌اله تعیین مناطق هم‌ریسک عملکرد سیب‌زمینی از لحاظ ریسک سرمازدگی در ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 55-67]
 • سلطانی، غلامرضا بازنگری کارآیی مصرف و بهره‌وری آب کشاورزی با تأکید بر حقابه‌های زیست‌محیطی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 17-28]

ش

 • شاه‌حسین‌دستجردی، سمانه درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 83-109]
 • شاهنوشی، ناصر درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 83-109]
 • شجری، شاهرخ بهینه‌سازی الگوی بهره‌برداری از منابع آبی در جهت حداکثر کردن منافع اجتماعی در استان فارس [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 175-189]
 • شیخ‌پور، محبوبه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-41]
 • شرزه ای، غلامعلی نگاهی متفاوت به فعالیت‌های بخش کشاورزی: هزینه‌های زیست‌محیطی بخش کشاورزی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 69-81]

ص

 • صادقی، پرستو تاثیر افزایش عرضه پول بر نوسانات قیمتی محصولات بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-48]
 • صادقی عمروآبادی، بهروز مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 175-195]
 • صالح، ایرج ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 127-153]
 • صالحی، مهدی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 89-105]
 • صالحی کمررودی، محسن ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 43-57]
 • صبوحی، محمود نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 157-174]
 • صبوحی صابونی، محمود تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 103-116]

ط

ع

 • عابدی، سحر بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به‌کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 83-102]
 • عبداللهی، مهرنوش پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال) [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 233-243]
 • عزیزی، جعفر تعیین پتانسیل تقاضا برای بیمه خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 191-204]
 • علی‌پور، علی‌رضا ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-81]

غ

 • غزالی، سمانه بررسی کاهش رفاه تغذیه‌ای مصرف‌کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 685-82]

ف

 • فرخی پیله رود، لاله پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 89-105]
 • فیض‌آبادی، یاسر کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-45]
 • فلسفیان، آزاده همگرایی آستانه‌ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای بازار گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 103-119]

ق

 • قربانی، محمد تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 13-32]
 • قهرمان‌زاده، محمد سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • قهرمان‌زاده، محمد همگرایی آستانه‌ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای بازار گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 103-119]
 • قهرمان‌زاده، محمد اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم و ذرت در استان قزوین [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-126]

ک

 • کاظم‌نژاد، مهدی تحلیل اجتناب‌ناپذیری حمایت از بخش کشاورزی در ایران و جهان (مبانی، درس‌هایی از تجارب دنیا، رویکردها) [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 205-216]
 • کیخا، احمدعلی تخصیص بهینه آب مخازن چاه نیمه به بخش کشاورزی سیستان با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تصادفی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 47-62]
 • کرمی، آیت‌اله بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 139-156]
 • کهنسال، محمدرضا بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 87-101]
 • کهنسال، محمدرضا پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 49-64]

گ

 • گلباز، مریم اثر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم و ذرت در استان قزوین [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 107-126]
 • گوران، نادیا برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده‌ها (بررسی موردی: برنج استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 21-29]

م

 • ماجد، وحید نگاهی متفاوت به فعالیت‌های بخش کشاورزی: هزینه‌های زیست‌محیطی بخش کشاورزی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 69-81]
 • مجاوریان، سید مجتبی برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده‌ها (بررسی موردی: برنج استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 21-29]
 • مجاوریان، سید مجتبی بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • محتشمی، نازیلا ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 127-153]
 • محسنی، رضا بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران(کاربرد الگوهای GARCH، EGARCH، TGARCH) [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • محمدزاده، رویا درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 83-109]
 • مسنن مظفری، مهدیه تخصیص بهینه آب مخازن چاه نیمه به بخش کشاورزی سیستان با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تصادفی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 47-62]
 • مسنن مظفری، مهدیه تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 103-116]
 • مقدسی، رضا تاثیر افزایش عرضه پول بر نوسانات قیمتی محصولات بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت و خدمات [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 33-48]
 • ملیکی، مینا برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 123-136]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 119-136]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 111-121]
 • مهرپرورحسینی، الهام الگوی رقابت‌پذیری صادرکنندگان برتر جهانی پسته در بازارهای واردکننده ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-68]
 • مهرپرور حسینی، الهام بررسی اثر سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از زیربخش‌های کشاورزی ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 29-43]
 • موذن، وحید بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به‌کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 83-102]
 • موسوی، سید حبیب‌الله ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه‌ای کربن‌دی‌اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 63-81]

ن

 • نجفی، بهاءالدین نسل جدید تعاونی‌های کشاورزی : تجربیات جهانی و درس‏هایی برای ایران [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 1-16]
 • نظری، محمدرضا ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 127-153]
 • نقوی، سمیه تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین [دوره 8، شماره 3، 1393، صفحه 13-32]
 • نقوی، سمیه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393، صفحه 25-41]
 • نهضتی پاقلعه، غلامعلی تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 121-156]
 • نوروزی، قاسم برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده‌ها (بررسی موردی: برنج استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 21-29]

و

 • واعظ برزانی، محمد مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 175-195]

ه

 • هاشمی‌بناب، صدیقه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 45-54]

ی

 • یارمحمدیان، ناصر مالیات‌های سبز و استانداردهای زیست‌محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 175-195]
 • یاوری، فاطمه همگرایی آستانه‌ای و انتقال نامتقارن قیمت: کاربردی برای بازار گوشت گوساله در استان آذربایجان شرقی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 103-119]
 • یزدانی، سعید تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی [دوره 8، ویژه‌نامه، 1393، صفحه 45-54]
 • یوسف‌پور، فاطمه کاربرد مدل برنامه‌ریزی خطی چند شاخصه فازی در تعیین الگوی بهینه کشت ارقام برنج در شالیزارهای بابلسر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 31-45]