نویسنده = دانشور، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 109-125

معصومه دانشور؛ منصور زیبایی