نویسنده = مظهری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-148

آرش دوراندیش؛ محمد قربانی؛ محمد مظهری؛ فهیمه عباسی