دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-157 
2. پیش‌بینی نرخ تورم و نقدینگی و اثرات آنها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

صفحه 17-36

مسعود دهدشتی؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ حامد دهقان پور


4. تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

صفحه 55-72

سیمین خرمی‌مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده


6. برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری