دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-212 
1. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

صفحه 1-16

رضا حیدری کمال آبادی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مجتبی نبی زاده ذوالپیرانی


4. بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

صفحه 57-73

اسماعیل پیش‌بهار؛ زهره علی محمدی؛ جواد حسین زاد


9. ارزیابی رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت‌بندی کشورهای هدف صادراتی

صفحه 153-174

عمران طاهری ریکنده؛ محمدرضا پاکروان؛ امید گیلانپور؛ فاطمه ابوالقاسمی