دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-226 
6. نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک

صفحه 113-127

سید صفدر حسینی؛ میلاد امینی زاده؛ سعید یزدانی


10. تحلیل تمایز‌های بین بخشی و فرایند توسعه زیست‌محیطی در ایران

صفحه 195-213

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ علی رضا علی پور؛ امین ارجمندی