نویسنده = حسین مهرابی بشرآبادی
سنجش توان بالقوه پایداری گردشگری کشاورزی در شهرستان های منتخب استان کرمان

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 57-85

10.22034/iaes.2019.111098.1709

مریم ضیاآبادی؛ محمد رضا زارع مهرجردی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2017.28112

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد تولید سبز کشورهای منتخب در حال توسعه قاره آسیا

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 175-193

10.22034/iaes.2016.21001

سیما شافعی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی


بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه، آبان 1393، صفحه 111-121

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عبدالحسین اوحدی


تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 55-72

سیمین خرمی‌مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده


بررسی رابطه‌ی میان تجارت محصولات کشاورزی و زمین مجازی در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-20

عادله اسماعیلی دستجردی‌پور؛ حسین مهرابی بشرآبادی


تاثیر حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-16

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی


بررسی مزیت نسبی و نقشه‌ریزی تجاری صادرات خرمای ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 63-81

حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا پاکروان؛ علیرضا شکیبایی


برآورد موجودی سرمایه در زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 141-159

حبیبه شرافتمند؛ مسعود همایونی‌فر؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی‌اکبر باغستانی