نویسنده = حبیب‌اله سلامی
وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-35

امیرحسین چیذری؛ زینب شکوهی؛ حبیب اله سلامی؛ سیدصفدر حسینی


تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش‌دهنده زنبورعسل در کشور

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 121-156

حبیب‌اله سلامی؛ منا آقابیگی؛ غلامعلی نهضتی پاقلعه


الگوسازی و پیش‌بینی میزان بارندگی و تعیین آب قابل استحصال بخش کشاورزی در دشت کبودرآهنگ همدان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 9-30

محمد آقاپور صباغی؛ سعید یزدانی؛ حبیب‌اله سلامی


بیمه‌ی درآمد راه‌کاری برای کاهش ریسک تولید و نوسانات قیمت در صنعت طیور کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-30

حبیب‌اله سلامی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ سیدصفدر حسینی؛ سعید یزدانی


ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 95-120

سیدصفدر حسینی؛ آرش دوراندیش؛ حبیب‌اله سلامی